NIKAM is een certificeringsbureau voor kwaliteit, arbo, milieu en voedselveiligheid (QHSE) systemen, conform ISO kwaliteitssysteem.

NIKAM ontzorgt bedrijven in het MKB bij diverse certificeringen met systemen conform ISO kwaliteitssystemen. NIKAM borgt informatie op uw verzoek in IQIS (Integrated Quality Information System) dat praktisch en gebruiksvriendelijk, snel, goedkoop en eenvoudig en vooral duurzaam is.

NIKAM in het kort

  • 20 jaar ervaring in kwaliteitszorgsystemen (volgens ISO 17021)
  • Adviseurs met specifieke kennisgebieden (volgens ISO 17021)
  • Specialisme: certificatie in sectoren V&V, facilitair, zorg, transport en AGF

Diensten

  • Certificering diverse systemen
  • IQIS
  • Tijdelijke kwaliteitsmanagers
  • MVO en PSO Prestatieladder

NIKAM certificeert bedrijven in het MKB segment naar een certificaat conform o.a. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27000, HACCP, VCA*/**, en de MVO en PSO Prestatieladder.


Klanten en overheid stellen steeds meer eisen aan u als leverancier. Wilt u voldoen aan ISO 9001, ISO 14000, MVO Prestatieladder of een ander kwaliteitsschema? Heeft u al een handboek of een digitaal kwaliteitssysteem (zoals ons IQIS), dan kunt u een beroep op ons doen voor de noodzakelijke certificering conform vigerende regelgeving.

Bent u op zoek naar een certificaat, welke past bij uw organisatie, dan heeft NIKAM de oplossing voor u.


Geen speurwerk meer naar certificerende instanties en dure adviesbureaus en geen langlopende trajecten, want wij maken bij uw onderneming een procesaudit en bepalen met u welke wensen u heeft voor een kwaliteitssysteem (ISO of conform ISO). Om u te ontzorgen, hebben wij praktisch abonnementen waarbij u zelf kunt kiezen of u een handboek wil, slechts inzage wil in uw digitale kwaliteitssysteem met uw bedrijfsgegevens of zelf actief wil blijven en met een digitaal werkboek uw bedrijfsvoering wil ondersteunen. NIKAM geeft jaarlijks, na een positief afgesloten audit, een certificaat af conform ISO, VCA, HACCP en MVO of PSO Prestatieladders.


Wetgeving, kwaliteitseisen en de zorgplicht regels zijn gecompliceerd en niet altijd even logisch.. Wij beoordelen voor MKB ondernemers de bedrijfsprocessen. Dit kunnen wij borgen in IQIS (Integrated Quality Information System). De processen worden periodiek beoordeeld en getoetst aan de meest recente wetgeving.


Wilt u voldoen aan de eisen van een duurzaam keurmerk, registreer dan uw certificaat (ISO of conform ISO in het NIKAM register, dan zorgen wij dat u ieder jaar actief en actueel bent met uw certificaat.


Een transparante relatie met onze klanten... Loyaal